Kişisel Verileri Koruma Kanunu

NAS ÇANTA VE AKSESUAR TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ - www.nasbag.com.tr aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Nasbag.com.tr, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü
yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı
kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Nasbag.com.tr işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini
yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
 
NasBag.com.tr’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
     Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır.
En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı
Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar
öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması
gerekmektedir.
Nasbag.com.tr ile paylaşılan kişisel veriler, Nasbag.com.tr gözetimi ve kontrolü altındadır.
Nasbag.com.tr, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün
korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri
sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri
gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma
testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize
sunarız.
 
 
Nasbag.com.tr kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
      www.nasbag.com.tr web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri
veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Nasbag.com.tr tarafından işlenmektedir.
NasBag’e ait olan www.nasbag.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez;
kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit
edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.nasbag.com.tr
ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak
 
kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak
saklayacaktır. www.nasbag.com.tr çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf
kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.
www.nasbag.com.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin
veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site
üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
www.nasbag.com.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı
zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka
kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. www.nasbag.com.tr mobil uygulamasında oturum
çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.
Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen
talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret
ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı
çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam
edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı
olabilir.
Nasbag.com.tr, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek,
saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve
işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
. . Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,iletişim
için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve
güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik
(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek,mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri
tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,kamu güvenliğine ilişkin
hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,müşterilerimize daha iyi bir
alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin
ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri
memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi
 
tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde
kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda
anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri
sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve
önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan
doğan haklarımızı kullanabilmektir.
 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?
     KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
1) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2) İşlenmişse bilgi talep etme
3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
4) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
5) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
6) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
7) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme
9) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz
 
 
Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
     KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Nasbag.com.tr’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Nasbag.com.tr'nin yürürlükteki mevzuattan doğan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Nasbag.com.tr ile doğru ve güncel verilerini
paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen
iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
 
 
 
Nasbag.com.tr'ye kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
     Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden
dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR